Datalagring och backup

 

Tjänster och produkter inom

datalagring och backup

Min specialitet är datalagring, arkivering och backup miljöer i en virtuell servermiljö. Dessa områden har jag varit verksam i de senaste 20 åren både som teknisk specialistsäljare, projektledare och konsult.

Bakgrund och erfarenheter

De senaste sju åren har jag huvudsakligen jobbat med att utveckla datalagrings- och backup plattformarna för en av Europas största leverantörer av material hanterings system för alla storlekar av företag i 36 länder i Europa.

När jag började uppbyggnaden för företaget fanns det 14TB centrallagring och 15TB utrymme för backup till LTO3 bandteknik. Som de flesta företag om inte alla så har uppdragsgivaren en årlig tillväxttakt om över 100%, vilket ställer stora krav på effektiv planering och pedagogiskt budgetarbete för att hålla investeringarna på en rimlig och effektiv nivå. Inköp av teknik är bara en start på en lång resa med nya utmaningar som att tillgodose företagets miljöarbete och kostnadseffektiva produktionsteknik, vilket ställer stora krav även på datordriften som är ”grön” så långt det är möjligt. Server parken är till 75% virtualiserad och bandtekniken är uppgraderad till LTO6, vilken rymmer upp till 6TB komprimerad data per band vilka inte kräver varken ström eller kyla. Med dagens teknik så är det frågan om minuter att plocka fram bandet som innehåller den eftersökta informationen, vilket i de allra flesta fall är tillräckligt snabbt. Sex år senare består datalagringsplattformen av 550TB för servrar, och 125TB för backup av SQL databas plattformen. Till detta kommer bandrobotutbyggnaden från 15TB till dagens 8PB, vilket också följer företagets miljötänk.

 

 

Datalagring är en del av det dagliga arbetet på en IS/IT avdelning som kräver störst krav på långsiktig planering och tänkande för att använda ny teknik som spar utrymme och effektivisera lagringsutrymmet. En sak kan vi säkert vara överens om är att framtiden är föränderlig och takten bara ökar, och vi kan inte stoppa den bara försöka kontrollera resultatet. "Life Cykle Management" är den devisen vi måste säkerställa att företag anammar för att spara rätt information under rätt tidsperiod. Av den information som företag idag sparar är det endast 20% som är relevant för de närmsta veckornas dagliga arbete. Ju längre tid som går från skapande tillfället av data ju mer hamnar informationen i klassen referense information vilken inte behöver vara lik snabbt åtkomlig som färsk produktionsdata.

 

Senaste utförda projekt

Implementation av Veeam Backup & Replication för 500+ virtuella klienter som backas upp av 2 stycken Veeam servrar med vardera 80TB disk. Backup till disk och veckovis migrering till band med LTO teknik

Tidigare utförda projekt

 

  • HP 3Par V400 diskmiljö för 50 vSphere servrar med 500 + gäst klienter
  • Uppgraderat SAN infrastruktur från 4Gb til 8GB inklusive CWDM utrustning
  • Utökat lagringskapacitet i IBM TS3500 med byte av LTO band teknink från LTO3 till LTO4 och senast komplettering med LTO6 teknik
  • Installation och setup av 6 stycken EVA8100
  • Daglig management av 2 stycken IBM p720 AIX TSM Tivoli Storage Manager servrar som backar upp 700+ klienter
  • Driftsatt Symantec Enterprise Vault arkiverings miljö, daglig drift
  • Installtion och HW support av HP ProLiant servrar och HP c-Blade infrastruktur
  • Upphandling och inköp av IT lösningar och produkter
  • Projektledning av IT projekt

 

Utbildningar , certifieringar och erfarenheter.

- HP EVA8100

- HP SAN Brocade infrastruktur

- IBM TSM Installation o Administration

- Microsoft Server

- Microsoft Data Protection Manager

- HP ProLIant HW

- HP Blade infrastructure

- IBM TS35800 Tape library Mgmt

- HP 3Par Installation and Managment

- Veeam Backup & Replication setup

and administration

- Symantec Enterprise Vault Mgmt

- IBM DS8800 Storage

 

DaVi Konsult

Grindängen 1

725 98 Västerås

 

bosse@davikonsult.se

Bo Hansson Holmquist

+46 702 190530