Hem

IT konsulting

 

Modern och ekologisk datalagring med senaste tekniken och rutiner

Med ständigt ökande datavolymer är det av största vikt att företag ser till att lagra data på ett kostnadseffektivt sätt och med största säkerhet lagra data som säkerställer att lag - och företagskrav uppfylls.

 

DATALAGRING OCH BACKUP

Hästverksamhet

Nybyggt stall o ch ridhus med professionellt ridunderlag

För att hästen ska må bra krävs att den får en professionell hantering vad det gäller daglig hantering, foder, motion, utevistelse och träning . Ljus och frisk luft även i stallet främjar hästens välbefinnande.

 

HÄST PÅ GRINDÄNGEN

Vision and dream

Live the Moment,

take control of your own life

Kontakta

DaVi Konsult

Grindängen 1

725 98 Västerås

 

+46 702 190530

 

bosse@davikonsult.se

 

Bo Hansson Holmquist